دانلود نمایشنامه

یدالله فوق ایدیهم

» نمایش خیابانی سیاه وردارو به جشنواره سوره تهران راه یافت :: ۱۳٩٦/٥/٢
» مقام اول کارگردانی و نمایش برگزیده خیابانی در جشنواره ملی فانوس در ساری :: ۱۳٩٦/٤/٢٤
» اختتامیه جشنواره تاتر دفاع مقدس منطقه ویژه پارس عسلویه بوشهر :: ۱۳٩٦/۳/٦
» خدایا :: ۱۳٩٦/۱/۱٢
» کسب سه مقام برگزیده از جشنواره سراسری تئاتر بسیج بندرعباس :: ۱۳٩٥/۱٢/٧
» عتیقه به لاله های سرخ می رود :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» کسب چهار مقام برتر در جشنواره تئاتر مهر کاشان :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» دیشب :: ۱۳٩٥/٩/٢
» اجرای رحمت-تهران :: ۱۳٩٥/۸/۸
» توجه :: ۱۳٩۳/٩/٥
» کوچه اقاقیا :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: ۱۳٩۳/٢/۳
» چند متن تازه :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» بازهم عید :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» نم نم :: ۱۳٩٢/۸/۸
» باران :: ۱۳٩٢/۸/۸
» کاش :: ۱۳٩٢/٧/٩
» نمایشهای راه یافته به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» ۱۳٩٢/٥/٢٩ :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» ارجای نمایش روایت.....کاری از پژمان شاهوردی 12 تا 18 تیر ساعت 7 اداره ارشاد بروج :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نمایشنامه جدید :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» دو نمایشنامه خیابانی جدید :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» نمایشنامه/برجک شماره 37/فقط به این نسخه مجوز داده می شود :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» نمایشنامه جدید در وبلاگhttp://pejmannn.blogfa.com :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» مادر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» تو :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» لطفا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» لطفا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» اجرای ام المصایب هم بدون مجوزنویسنده..... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» دنیای ما :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» مبارکت باشه رفیق سالهای دورم :: ۱۳٩۱/٩/٧
» خاطره :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» یا حسین :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» برای آنها که نشنیده اند :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» کسب دو عنوان جدید :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» فیلتر :: ۱۳٩۱/٧/٤
» نتایج بازخوانی جشنواره تئاتر صاحبدلان :: ۱۳٩۱/٧/۳
» 10 جایزه برای جدید ترین نمایش گروه شهرآشوب به سرپرستی پژمان شاهوردی :: ۱۳٩۱/٧/۳
» دومین جشنواره استانی تئاتر خیابانی" شهریمیز :: ۱۳٩۱/٧/٢
» اجرای نمایش خیابانی دایناسورها :: ۱۳٩۱/٧/٢
» جشنواره تئاتر تک استان ایلام :: ۱۳٩۱/٧/٢
» جشنواره تئاتر استان گلستان :: ۱۳٩۱/٧/٢
» جشنواره تئاتر استانی اردبیل آغاز شد :: ۱۳٩۱/٧/٢
» نمایش های راه یافته به جشنواره تئاتر بسیج لرستان :: ۱۳٩۱/٧/٢
» نتایج بازبینی جشنواره تئاتر لرستان :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» ل ی ا ل ی :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» نمایش های راه یافته به جشنواره تئاتر خیابانی لاهیجان :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» نتایج بازبینی جشنواره تئاتر مرصاد :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» اشکال دنیا :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» متن کامل نمایشنامه /ام المصائب/ :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» متن کامل نمایشنامه /ام المصایب/ و چند طرح نمایش خیابانی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» نمایشنامه /ام المصائب/وی‍ژه جشنواره تئاتر /مارایت الا جمیلا/قزوین :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» نمایش های راه یافته به بخش تئاتر خیابانی جشنواره شهروند سقز :: ۱۳٩۱/٥/٧
» گلایه :: ۱۳٩۱/٥/۳
» نرس :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» نمایشنامه/کپی برابر اصل نیست/بازنویس شده نمایشنامه /بودم بودی بود :: ۱۳٩۱/٤/٩
» نمایشنامه خیابانی /دورکعت عشق/جدید :: ۱۳٩۱/٤/٩
» کسب دو عنوان جدید :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» دیر شد :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» نتایج بازبینی نخستین جشنواره ملی تئاتر تک بازیگر رضوی – سبزوار :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» سر به هوا :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» نمایشنامه شال سبز ویژ تئاتر رضویی :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» تله فیلم پریشانی :: ۱۳٩۱/٢/٤
» تله فیلم گواهینامه :: ۱۳٩۱/٢/٤
» دلتنگم :: ۱۳٩۱/٢/۳
» ...... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» سال 91 سال شماست :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» نتایج بازخوانی پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» طلایی رنگ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» عید همگی پیشاژیش مبارک :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» من :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» یکی بود یکی نبود در جشنواره استانی نمایش خیابانی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» به تو :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» نتایج بازخوانی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» صبور باش :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» آثار راه یافته به سوگواره عاشورایی ایران :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» مسابقه نمایشنامه خوانی :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» نقل سرخ از یکم تا نهم دی ماه.اداره ارشاد شهرستان بروجرد :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» تشریف بیاریت :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» ۱۳٩٠/٩/۱٢ :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست :: ۱۳٩٠/٩/۸
» یادش رفته اسم نویسنده رو :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» هنرمندان عزیز نمایشنامه ها رو که کار میکنید یه خبرم به من بدید :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» حرفم امروز :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» برای تو ای..... :: ۱۳٩٠/۸/٦
» برای رفیق گمشده ام :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» دانلود نمایشنامه های من :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» ما :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» خیلی خیلی :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» بیا به خوابم :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» یه خبر از گروه نمایش شهر آشوب :: ۱۳٩٠/۳/٤
» انتخاب جوانان موفق وبرتر لرستان :: ۱۳٩٠/۳/٤
» کوچه اقاقی عطر یاس :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» تو... :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» اعتراف تو مرا ویران کرد- :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» برگزیده های دانشجویی اجرا می روند :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» تقدیم روزهای رفته :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» نمایشنامه "همشون رو یه مار زده :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» نمایشنامه "شهر جام های خالی" :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» نتایج بازبینی بخش مسابقه صحنه ایی جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویان ایران :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» بدون شرح :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» نرو تو که می دونی من بی تو یعنی حسرت تو که.... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» مخاطب خاص :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» وای از این روزهاااااااااااا :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» نمایشنامه های برتر خیابانی تئاتر بین المللی تهران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» انتخاب نمایش های برگزیده بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر تهران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» یه خبر دیگه :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» نتایج بازخوانی جشنواره تئاتر تک نیاوران از بین 325 نمایشنامه :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» گریه می ک ن م :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» نفسهای آخر :: ۱۳۸٩/٩/۸
» گاهی :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» کسب 5 عنوان در جشنواره تئاتر استانی :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» راه یافتگان به جشنواره استانی تئاتر لرستان از بین 30 نمایش :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» به یاد ملیکا :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» ای وااااای :: ۱۳۸٩/۸/٧
» اعلام نتایج بازبینی هفتمین جشنواره تئاتر سراسری ماه -تهران-مهر 89 :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» ..... :: ۱۳۸٩/٧/۸
» جشنواره تئاتر استانی :: ۱۳۸٩/٧/۳
» هزیان های من :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» متن کامل نمایشنامه خیابانی"تصادف" :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» متن کامل نمایشنامه"وقتی جنگ تموم بشه،برمیگردم" :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» جشنواره استانی تئاتر بسیج :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» نمیدانم..... :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» برای لیالی :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» جشنواره تئاتر خیابانی منطقه غرب کشور :: ۱۳۸٩/٦/٤
» کوچه اقاقیا :: ۱۳۸٩/٦/۳
» شعری از دوست عزیزم جلیل صفربیگی :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» با تو یا بی تو :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» راه یابی 10 اثر به مرحله پایانی جشنواره تئاتر مرصاد در کرمانشاه :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» خداحافظ :: ۱۳۸٩/٥/۳
» ستاره ام :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» مومیایی گشته ام :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» زیر بارون های بیشه :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» حرف های ما هنوز نا تمام :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» بی تو...... :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
» روزهای آخر :: ۱۳۸٩/٤/٦
» نمایشنامه های پذیرفته شده در جشنواره منطقه ایی مرصاد-اسلام آباد غرب :: ۱۳۸٩/٤/۱
» دندان عقل :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» های آدم ها :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» زلزله :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» برنامه شبهای تئاتر مشهد :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
» با ساز تو رقصیدم :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
» خرداد امسال :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» نمایشنامه های خیابانی پذیرفته شده در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه(تهران) :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» اعلام نمایشنامه های پذیرفته شده جشنواره سراسری تئاتر ماه(تهران) :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» به کجا چنین شتابان :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» خرابم-خراب :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» گفتم که بی تو میمیرم :: ۱۳۸٩/۳/٧
» پول :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» نماییشنامه نویسان منتخب :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» آن را هم باد برد :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» پنج نمایشنامه برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی مقاومت کشور :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» شعر رفتن :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» بهمن 1380 :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» اینم نمایشنامه خیابانی"ارتفاعات الله اکبر" :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» نمایش‌های پذیرفته شده سومین جشنواره سراسری تئاتر دانشگاهی ایران اعلام شد. :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» بی تو هرگز :: ۱۳۸٩/٢/٩
» تا فرودشان راهی نیست :: ۱۳۸٩/٢/٩
» برای گردن آویز جدا شده.... :: ۱۳۸٩/٢/٦
» دهقان عاشق :: ۱۳۸٩/٢/۳
» ای وااااای :: ۱۳۸٩/٢/۳
» ترانه من برای --الی :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» نمیدانم............ :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» نثر دلتنگی من :: ۱۳۸٩/۱/۱٩
» رباعی های من......... :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» زیر چادرهای تابستان :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» گیلاس های سرخ باغچه :: ۱۳۸٩/۱/٧
» دومین همایش تئاتر لرستان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» نمی گویم برای تو...... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» متون پذیرفته شده جشنواره سراسری تئاتر دانشگاه‌های ایران :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» جشنواره تئاتر «لاله‌های سرخ» اندیمشک :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» برای------ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» نمایش نامه درست روبروی تو :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» ......... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» اعلام نمایش برگزیده جشنواره نمایش نامه نویس ایده های نو :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» پنجمین جشنواره استانی تئاتر ماه حوزه هنری لرستان با معرفی برگزیدگان پایان یافت :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» اعلام نتایج بازخوانی متون نمایشی پنجمین جشنواره تئاتر ماه حوزه هنری لرستان :: ۱۳۸۸/٥/٦
» نمایشنامه "بودم-بودی-بود"نوشته پژمان شاهوردی :: ۱۳۸۸/٥/۳
» اعلام نتایج بازخوانی متون نمایشی جشنواره سراسری تئاتر ایثار ‌ :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» شعری برای....... :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» اعلام نتایج بازخوانی بخش صحنه ایی هفتمین جشنواره تئاتررضویی :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
» برای ندا آقا سلطان که دیگر نیست اما هست :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» اعلام نتایج هیأت انتخاب و ارزیابی اجراهای چهارمین جشنواره سراسری ماه -تهران :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» گزارش نمایش های اجرا شده در دهه ولایت در استان لرستان :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» برگزیدگان نخستین جشنواره تئاتر دانشجویی منطقه پنج -اراک :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» برگزیدگان سومین جشنواره سوره :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر ماه :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» شرکت در جشنواره سراسری لاله های سرخ-اندیمشک :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» تجلیل از هنرمندان فعال عرصه نمایش استان لرستان :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» شرکت در جشنواره استانی تئاتر لرستان-خرم آباد :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» شرکت در جشنواره سراسری تئاتر ملی مقاومت-اهواز-آبادان--خرم شهر :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» حضور در جشنواره سراسری تئاتر ایثار-شیراز :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» برای او که .... :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» نمایشنامه"دوستت دارم عزیزم" نوشته پژمان شاهوردی :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» نمایشنامه "آن سه نفر" نوشته :پژمان شاهوردی :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» نمایش نامه "خرم شهر آزاد شد"نوشته پژمان شاهوردی :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» نمایشنامه "ستاره ها به همه چشمک میزنند" نوشته پژمان شاهوردی :: ۱۳۸۸/٤/٩
» داستان کامل خسرو شیرین (بسیار زیبا) :: ۱۳۸۸/٤/٩
» یک بحت تخصصی درباره منولوگ(من عاشق نمایش های تک نفره ام) :: ۱۳۸۸/٤/٩
» دیالوگ ومنولوگ چیست؟(تئاتری ها بخونند) :: ۱۳۸۸/٤/٩
» مکتب ابزورد(حتما بخونید) :: ۱۳۸۸/٤/٩

Design By : Night Melody