سر به هوا

هرچقدر گشتم

                          پیدایت نکردم

وحالا

                 ستاره شد ه ای برایم در آسمان

    ومن

دیری است

                              چشم هایم به آسمان است

                               برای یافتن ستاره ام

مادرم می گوید

این روز ها سر به هوا شده ایی

بگذار بگوید......

/ 1 نظر / 31 بازدید