تو...

به تو فکر می کنم و

پشت فرمان ماشینم هستم

مردی به تو فکر می کندو

از خیابان رد...

چه تصادف قشنگی

/ 2 نظر / 11 بازدید
ققنوس

دیر شده خیلی دیر به تکاپو می افتی در غربت بیابان در کوچ شبانه پرستوها در لحظه وصال موج و ساحل دنبال عشق می گردی. دیر شده خیلی دیر

ققنوس

چه عشقها که در مسیر سرخوشی هامان لِه می شوند چه خاطراتی که نامشان عاشقانه هاست و خاک می خورند آن گوشه کنار تاریخ عاشقیمان.. تنها حکایتِ بی تفسیر دل است که به قدرِ جاده ی عاشقیمان قد می کشد بزرگ می شود طپنده تر می شود انگار تمام خامیِ کودکانه اش را می بخشد به روزگار و دور از هیاهویِ زندگی همین "دل"ِ قد کشیده ی بزرگ کوچک می شود تنگ می شود آب می شود و تمامش خلاصه می شود در یک قطره اشک و می غلطد رویِ گونه ها جایی که عشق حک شده با مُهرِ لبهایش. .. .