تا فرودشان راهی نیست

-

-

کفتارها ...

          دیریست  بالای سرم

 

                          به چله نشسته اند

 

                               

 

گویا

       از کلاغ خبر چین شنیده اند

 

که من

    

     برای همیشه

 

           در تو مُرده ام

/ 2 نظر / 15 بازدید
ققنوس

واژه هایم خسته اند واژه هایم خسته اند و اگر واژه ی دل نواز و زلال نام تو نباشد،نمی توانم شبیه باران بشوم و تن از خستگی برهانم وقتی حضور داری در خلوت کوچک من، وقتی تو دست های ساکتم را از سمفونی باران می انباری، وقتی دل ناموزون مرا به آهنگی اصیل می خوانی، احساس می کنم گوش جهان آغشته به صدای ترنم تو است و من می توانم ، می توانم با رگه های نور و صدا ریسمانی بسازم تا مرا به هر آنچه که می خواهم برسانند به تو !

ققنوس

[دست][گل]