شعری برای.......

تو پنداری که آن قوی سپیدی

 

 

                               که در دریای روحم آرمیدی

 

برآنی تا به دریا بازگردی

 

                             ندانستی که بادریا چه کردی

 

    تو قو هستی

 

                 ولی دریا کبیر است

   

                                     پشیمانی

 

                                                ولی بسیاردیر است

 

   من از آن نرگسان اشک ریزان

 

                                        گریزانم   گریزانم   گریزان

 

     برو  دفتر ز  یاد عشق بستم

 

                                   به یاد تو عروسک ها شکستم

 

                              

/ 2 نظر / 11 بازدید
باران

ای تمام فکر من در نور شب/ای همه حرمان من در سوز وتب/ای نهان بر پیکرم چون جان من /همچو بوی گل به گل پنهان شده/اه این بالاترین سوگند من /ای نهان در گریه ولبخند من /گرچه یاران غافلندازیادمن/از دل دیوانه ی ناشاد من/ای دلت دریای پاک روشنم /مرغ بوتیمار این دریا منم/

یادتم

خوبه! مطالبت رو به روز کن عکس هم از خودت بیشتر بزار