مقام های کسب شده یک ماه گذشته پژمان شاهوردی

مقام های یک ماه گذشته

کارگردان اول بخش خیابانی جشنواره ارسباران تبریز

نویسنده دوم بخس خیابانی جشنواره ارسباران تبریز

کارگردان اول بخش صحنه ایی ارسباران تبریز

کارگردان اول بخش خیابانی جشنوار سراسری سوره تهران

کارگردان اول جشنواره بین المللی مریوان

نویسنده اول جشنواره بین المللی مریوان

طراح فضا.موسیقی اول .طراح لباس برگزیده جشنواره بین المللی مریوان

/ 0 نظر / 106 بازدید