.....

این نقطه ها به کجا می روند

که من

در انتهای هر دوستت دارم

برایت سه نقطه  میگذارم

دوستت دارم  دوستت دارم .......

/ 14 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کاش تا ابد خودم را دروجود توپیدا کنم ؟ چون همه ی وجودم تویی...[گل]

ققنوس

گاه بگذر، از چیزهایی که بسیــار دوستشان داری که اوج هر دوست داشتنی گذر است....

ققنوس

ای کاش می شد سرنوشت را از سرنوشت ! ! ... .. .

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت...[گل]

ققنوس

من صبورم اما .......... به خدا دست خودم نیست اگرمی رنجم یا اگر شادی زیبای تو را به غم غربت چشمان خودم می بندم ! .......... من صبورم اما ........... چه قدر با همه عاشقیم محزونم ! و به یاد همه خاطره های گل سرخ مثل یک شبنم افتاده به غم مغمومم ........ من صبورم اما ............ بی دلیل ازقفس کهنه شب می ترسم بی دلیل از همه تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند ........... می ترسم! من صبورم اما ............. آه ........... این بغض گران صبر نمی داند چیست ..... ؟

ققنوس

حد پروازم نگاه توست بالم را نگير سهمم از شادي تويي با اخم حالم را نگير کيستي ؟ پاسخ نمي خواهم بگويي هيچوقت ! لذت در گيري حل سوالم را نگير ...........

ققنوس

دلم به وزن آفرينش گرفته است ؛ حديث جدايي يا نزديكي نيست ... ! قدر يكديگر را نمي دانيم ، در دنيايي كوچك هر يك به اندازه قلب خويش گرفتاريم ؛ از هيچ كس نمي پرسند چه هنگام مي تواند خدانگهدار بگويد ، از عادات انسانيش نمي پرسند ، از خويشتنش نمي پرسند ؛ كاشكي مثل روزهاي عيد هر روزمان را ، هر لحظه مان را لبريز از عشق قناعت گونه صرف مي كرديم و بين دلهايمان اين همه گله ديوار نشده بود ، كاشكي روزهاي واپسين عاشقي فرصتهاي غنيمتمان بود ؛ يكديگر را مي فريبيم ، دل خويش را يك بار هم كه دريايي مي كنيم طوفاني ميشود ! مي خورد به صخره ها مي تازد ، ويران مي كند ؛ چرا ما ياد نگرفته ايم قانون وفاداري را ، چرا سخت شده است گذشت و گذشتن و دوست داشتن و دوست داشته شدن بي شائبه ، بي پروا ؛ دلم گرفته است به وزن آفرينش ....

ققنوس

[گل][گل]آهنگ زيبايي از بهنام انتخاب كردي با حال وهواي وبلاگت مانوسه مثل هميشه بي نظيري...[گل][گل]

ققنوس

از بهـار تـقـويـم مي مانـد ! از من ... استـ خوانهـايي كه تـو را دوسـ ت داشتنـد ... !