نتایج بازخوانی

انتخاب 4 نمایشنامه جهت بازبینی جشنواره کشوری تئاتر ایثار از گروه نمایش شهر آشوب به کارگردانی پژمان شاهوردی در بازخوانی جشنواره ایثار تهران

1-/پیچ تند /نویسنده آرش عباسی  کارگردان پژمان شاهوردی

2-/دستمال سفید/ نویسنده مهدی صالحیار  کارگردان پژمان شاهوردی

3-/روایت صداهایی بی شمار/ نویسنده مرتضی اسدی مرام کارگردان پژمان شاهوردی

4-/وقتی جنگ تموم بشه،برمیگردم / نویسنده وکارگردان:پژمان شاهوردی

لازم به یادآوری است گروه نمایش شهر آشوب تنها گروه شهرستانی است که این تعداد نمایش از آن در بازخوانی پذیرفته شده است.

/ 1 نظر / 37 بازدید

[گل]