نرس

دلم  گرفته،

باصدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنم;

چه برسد به مرور خاطرات

 

اگر بودی

بازهم مثل سایه

هر جا که می رفتی

پا به پایت می آمدم

تا........

بگذار بگویند حسودان

هر چه می خواهند

 

افسوس که دیگر نیستی.......

/ 0 نظر / 34 بازدید