نفسهای آخر

و نفسهایم

گام هایی است

که مرا به مرگ

می رساند

ومن

در خودم فریاد میزنم

بی تو

هرچه

بادا

باد

/ 3 نظر / 10 بازدید

کاش کسی بود . اما من برای دفاع از خود به ندای دلم گوش میسپرم اه تنها او میداند که چگونه فرو افتادم.

از میان پلک های نیمه باز /خسته دل نگاه میکنم /مثل موج ها تو از کنار من دو ر میشوی ... باز دور میشوی... روی خط سربی افق /یک شیار نو رمیشوی

من بي تو يعني چي؟ غمگين كه باشي فرو مي‌ريزم مثل اشك. نه مثل ديوار شهر كه هر كس چيزي بر آن به يادگار نوشته است.