برای او که ....

صورتی بودم

                 سیاهم کرد و رفت

                                با نگاه بیقرارش ,

                                             بی قرارم کرد و رفت

عاقبت مُردم برایش از پسِ  این اشک ها

 

                                                 اشک های مُرده را

                                    خندان نگاهی کردو رفت

/ 3 نظر / 12 بازدید
نهال

اشکهای مدره رو عالی گفتی.

نهال

اشکهای مرده ننظورم بود