های آدم ها

های

آدمها

من خود را به خواب نزده ام

بی تفاوت مگذرید

ربنا برایم بخوانید

من

روی دستتان

مرده ام

حلالم کنید

/ 5 نظر / 14 بازدید

درتب الوده شب انسانی شعر من فر یادیست که در اّن اّ یه ی نومیدی نیست که در اّن ناله ی تنها یست ....

دوست خوب من جز خد اکسیرو ندارم ولی نه اگه بگم ندارم دروغه دار ومو تنهام تنهاو دل شکسته . میخوام برات با تمام وجودم اّرزوی روزهایی شاد وشیرین کنم .لااقل تو تصمیم بگیر شاد باشی ولی نه...... نمیشه چون تصمیم وقتی معنا دار میشه که حق انتخاب با شه . اّدمی که تو زند گیش شکست خورده

منو ببخشید اگه باعث رنجشتون شدم واز خدا ی خودم سپاسگزارم که لطف و عنا یت خاص نسبت به شما داره

ققنوس

[نگران][ناراحت]