برای لیالی

 

کوچه های این شهر

 بوی یاس میدهند

ومن هنوز نمی دانم

که تو یاس را برایم

خاطره کردی

یا ،یاس ،تو را

که هر وقت میبویمش

تو را باخود میبینم.......

وحالا نه تو هستی

نه کوچه

نه یاس......

بی تو

به چشم من

همه چیز تاریک است

 

/ 0 نظر / 7 بازدید