یکی بود یکی نبود در جشنواره استانی نمایش خیابانی

 جدول زمانبندی اجراههای نخستین جشنواره استانی نمایشهای خیابانی

ساعت 30/10

ساعت 12

استراحت

ساعت 30/15

19/11/90

نمایش:شمرکشی

نویسنده :محمدرحمانیان

کارگردان:حجت ا..خادم فر

دورود

19/11/90

نمایش:شور شیرین

طرح:محمدعارف

کارگردان:

شهاب امرائی

دورود

 

 

ناهار و نماز

19/11/90

نمایش: یکی بود یکی نبود

نویسنده و کارگردان:

پژمان شاهوردی

بروجرد

20/11/90

نمایش: به یادگار مانده

نویسنده و کارگردان:

شکوفه رحمتی،مژگان طاهرپور

خرم آباد

 

20/11/90

نمایش :هنوز که هنوزه

نویسنده و کارگردان:

هادی نجفی

نورآباد

 

                 

 

ناهار و نماز

20/11/90

نمایش : کارنامه

نویسنده:سیدفاضل صادقی

کارگردان:احسان حسنوند

الشتر

/ 0 نظر / 34 بازدید