به تو

سردرد می گیرم

                      به تو   که    فکر میکنم.

به تو که فکر می کنم

                          سردرد می گی رم

ونمی دانم

 کدئین قرص های مسکن

چرا دیگر اثر نمی کند

واین

هزارمین

ژلوفنی است

که به خاطر  تو

 قورت می دهم

.

.

به تو که فکر میکنم

به تو

/ 1 نظر / 34 بازدید
ناهید

چه قشنگ بود!!!!!!!!!! ادامه بده جدا............