مومیایی گشته ام

 

در هر ده هزار سال

از هر صد هزار نفر

یکی

تنها یکی به درد من دچار می شود

دردی که هیچکس به چشم ندیده

ومن می بینم آنروز را

که چشم های به خون نشسته مرا

هزار سال بعد

در موزه های لوور(اگر باشد)

به مزایده خواهند گذاشت

/ 3 نظر / 15 بازدید
ققنوس

اين خود خواهيه كه فكر كني در هر ده هزار سال ،از هر صد هزار نفر تنها يكي به درد تو دچار ميه اينطور كه معلومه ما همه از يك عصريم مگه نه !!!!!!!!!!!! پس تو تنها نيستي ............... مطمئن باش كه احتياج به گذشتن يك قرن نيست ،چشمان ما هم اكنون به مزايده گذاشته شده .........

ققنوس

مي گفتند چشمانم به رنگ آسمان است هم اكنون به رنگ غروب خورشيد شده !!! تو علتش را ميداني؟؟؟؟؟؟[کلافه][اوه]

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لرزد یارم نمی داند که من دریایی از دردم به ظاهر گر چه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم