زلزله

دل ِمن تنگ

            دل ِتو سنگ

    

        کاش زلزله ایی

 قافیه ی مان را جا به جا کند

            تا بکشی

    آنچه را که من می کشم کنون

/ 2 نظر / 9 بازدید
لیلا

زندگی هر یک از ما شعری غم انگیز بیشتر نیست وتقریبا همه مان دست خالی وچشم انتظار خواهیم رفت .... انها که زود میروند زند گیشان یک رباعی غم انگیز بیشتر نیست . انها هم که پوست کلفتی بخرج میدهند وزیاد میمانند عمرشان یک غزل یا قصیده ی طولانی است ولی گاه یک رباعی عالی به هزار غزل می ارزد.