شرکت در جشنواره سراسری تئاتر ملی مقاومت-اهواز-آبادان--خرم شهر

اعلا م اسامی نمایش های بخش مسابقه
یازدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر

گروه فرهنگ: پانزده نمایش بخش مسابقه یازدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر معرفی شد.
به گزارش دریافتی سایت ایران تئاتر از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی، با پایان یافتن کار بازبینی آثار متقاضی شرکت در جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر، پانزده نمایش به بخش مسابقه این جشنواره راه یافت.
نمایش های «خاک روی خاک» نوشته و کار مصطفی بوعذار، «آن سوترین ها» نوشته و کار پژمان شاهوردی، «1417» نوشته و کار سعید آلبو عبادی، «کاغد، باد» نوشته صحرا رمضانیان و حامد امانپور و با کارگردانی عباس جانفدا، «به موازات» نوشته و کار امین آبان، «آخرین قطعه گمشده» نوشته علیرضا حنیفی و کار جاوید رخشانی، «مردی با چشمان آبی» نوشته وکارخسرو امیدی»، «نقطه ته خط» نوشته و کار مالک حدپور سراج، «به رنگ آبی» نوشته و کار یعقوب صدیق جمالی، «پوکه های برنجی» نوشته شهرام کرمی به کارگردانی زری اماد، «خرمشهر 11» نوشته وکار اصغر خلیلی، «نیمه تمام» نوشته و کار حسن حاجت پور، «دخیل سبز» نوشته و کار محمد شیرالی، «بوتیک رنگا رنگ» نوشته وکار مرتضی هواسی و «از خواب تا مهتاب» نوشته چیستا یثربی و به کارگردانی فرشاد منظوفی نیا آثاری هستند که دراین جشنواره به صحنه خواهند رفتیازدهمین جشنواره تئاتر ملی مقاومت - فتح خرمشهر از 5 تا 8 خرداد ماه در شهرهای آبادان و خرمشهر بزگرار خواهد شد

/ 0 نظر / 11 بازدید