/ 2 نظر / 40 بازدید

[گل]

ققنوس

همیشه ما همیشه صداهای بلند را می شنویم پر رنگ ها را می بینیم، سخت ها را میخواهیم غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند بی رنگ می مانند، بی صدا می روند [رویا][رویا]