.........

و آسیاب نان

 

                      آسوده

                                   همچنان

                                           می چرخد

دندان گرد سنگ

                 ـ سنگاسیاب نان ـ

چون لقمه ای بزرگ

                           جهان را

                                       آخر به کام خویش فرو

                                   خواهد برد

و بوی حسرت نان

                        ما را

                                ـ تمام ما را ـ

                  خواهد خورد

ما ایستاده ایم

                  و لحظه لحظه نوبت خود را

                                                 خمیازه می کشیم

اما

           این آسیاب کهنه به نوبت نیست

                                             همیشه نوبت ما

                                                                    فرداست !

...

و آسیاب کهنه ی نان

                              همچنان

                                            می چرخد

/ 5 نظر / 8 بازدید

من پذیرفتم شکست عشق را پندهای عقل دور اندیش را می پذیرفتم که عشق افسانه است این درد آشنا دیوانه است می روی شاید.............. فراموشت کنم با فراموشی هم آغوشت کنم ..................... گرچه تو شاداب تر از من میروی آرزو دارم ولی عاشق شوی آرزو دارم بفهمی درد را تلخی برخوردهای سرد را ............................. ........................................

باران

می ترسم من از حقیقت بی پایان ، از تصویری بی نشان ، از عشق یک آهو می ترسم! من از روزگار سنگدل از بایدها و نبایدها می ترسم، می ترسم از آغاز هر سرنوشت و از طلوع هر زیبایی ، من از روح سرگردان زندگی، از گریزان بودن یاران می ترسم، از صدای پای رهگذران می ترسم ... از آنچه هستیم و هست می ترسم ، از جاده بی انتهایی که عاقبت مرا آواره خود خواهد ساخت می ترسم! از لحظه ها و ساعتهایی که مرا نیز همانند خودشان بی عاطفه کرد . می ترسم از خود فراموشی دلهای پاک... مـی ترسم !...

بگذار سر به سینه ی من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند را شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار ِ این رمیده ی سر در کمند را .... بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت اندوه چیست؟ عشق کدام است؟ غم کجاست؟ ... بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان عمری است در هوای تو از آشیان جداست ... بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح بگذار تا بنوشمت ای چشمه ی شراب بیمار خنده های توام بیشتر بخند، بیشتر بخند .... خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب گرمتر بتاب ... ............................... ........................................... .

گاه بر سر سفره ی دلم مینشینم وضیافت ان را می نگرم / گاه در دوروبراین سفره ی پرازرنگ نفس های سرد ویخ زده را حس می کنم / من به کدامین جرم محکوم این میزبانیم............ ای کاش آن زمان که گرو کشی دل ها در مزایده بود من هم بودم ای کاش آن زمان که در مزرعه ی دلها دانه ی محبت می کاشتند تو هم بودی ای کاش سفره ی دلم پر از خالی بود ................. ای کاش من بودم .....تو بودی......احساس بود .....دوستی بود......... اکنون من هستم .........توهستی......احساس نیست......دوستی نمیدانم........[رویا][گل] در این جاده ی یک طرفه که انتهایش تسلیم شدن به جبر وویرانیست تنها چیزی که می ماند چشمان اشکبار ودیدگانی منتظراست که بگویند: ای خدای ستاره ها !تک ستاره ی دلم را به تو میسپارم" نگه دارش باش" [گل][گل]

هرسال وقتی…..(تاریخ تولد)……هزاران شهاب به سمت زمین هجوم میاوردن از خودم می پرسیدم چه اتفاقی افتاده که آسمونیا میخوان خودشونو به زمین برسونن؟…. و امسال فهمیدم اونا به پیشواز حضور مسافری میان که زمینو با گامهای مهربونش نوازش کرد تا سفرشو از خودش به خدا شروع کنه …. تولدت مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][دست][دست][دست][قلب][قلب]