ما

به هم گره خورده ایم

کور کور

نه باز می شویم

نه می بندیم

/ 2 نظر / 39 بازدید

[گل]

ققنوس

عاشق ستاره ها بودی ومن عاشق تو . . . .. . ... به من گفته بودند در این صف ستاره می فروشند صف طولانی بود و هوا سرد ته صف ایستادم ........................ آخر تو عاشق ستاره ها بودی ته صف ایستاده بودم که فریاد زدم پس کی نوبت به من میرسد..........؟؟؟؟؟؟؟ . . . . کودکی از کنارم گذشت و گفت خانم جان ستاره فروشی سالهاست که ممنوع است/ / /