ل

همیشه خوب خداحافظی کن!
گاهی همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد
که فرصتی برای یک خداحافظی خوب پیدا نمیکنی!

حتی زمانی برای پس دادن خاطر ها ، نوشته ها،  عکس ها


حسرت یک پایان تلخ

ذره ذره ی وجودت را نیش میزند

تاول می شود

آبت می کند

واین سر درد تا بی نهایت ادامه دارد

/ 3 نظر / 40 بازدید

وایسا وایسا توی همین لحظه همین جای دنیا که بهش میگی نکبتی تو همین نکبتی بهت میگم بمون ...چرا بمونی؟ میترسم بری هیچ کسی دوست نداشته باش و از من بی خبر بشی ....اون وقت تو میمونی و خود تنهاترت تنهاترت.

غزاله یراقی

سلام.واقعا بسیار زیبا بود.چه خوب می شد اگر درک می شد این فرصتهای کوتاه ما...

غزاله یراقی

سلام.واقعا بسیار زیبا بود.چه خوب می شد اگر درک می شد این فرصتهای کوتاه ما...